Mooi Mooier Middelland 2021

Mooi, Mooier Middelland

mmm we gaan door

MMM 2021

"Wat houdt het programma in?"

In Mooi, Mooier Middelland werken bewoners, ondernemers en de gemeente Rotterdam aan een programma ter verbetering van de wijk. Deze samenwerking is door burgemeester Aboutaleb co-creatie genoemd en houdt in dat bewoners en ondernemers de kar trekken. Zij bepalen de koers van de ontwikkeling in de wijk en de gemeente ondersteunt. In de periode 2015-2018 is met het programma Mooi, Mooier, Middelland veel moois ontstaan in de wijk. Wat begon als experiment, waarbij de stad ruim baan maakte voor de inbreng van bewoners, is inmiddels onderdeel van het DNA van Middelland. Het vervolgprogramma “We Gaan Door: Mooi, Mooier Middelland 2019-2024” is het resultaat van sessies met bewoners, ondernemers en andere betrokkenen. Alle verzamelde ideeën zijn ondergebracht in zeven thema’s: Een groene en duurzame wijk Een sociale en gezonde wijk Een wijk voor iedereen, Een leefbare wijk De ondernemende wijk, Een levendige wijk Een wijk die meestuurt in co-creatie

Vacatures

  Op dit moment zijn er geen vacatures!

De Middellander

"De zelfbesturende wijk"

Om co-creatie gelijkwaardiger, interessant en productiever te maken heeft Middelland een eigen Wijkbedrijf. Het wijkbedrijf, opgezet voor en door Middellanders creëert door co-creatie waarde in de wijk: Schone en veilige straten, meer banen, meer groen en meer gezondheid voor meer bewoners. Alle activiteiten van De Middellander dragen bij aan een bloeiende, toekomstbestendige wijk die zichzelf bestuurt.

Vacatures

  Op dit moment zijn er geen vacatures!

some image

Wijk voor Iedereen

"Hoe blijft Middelland een wijk voor iedereen?"

De vraag die centraal staat binnen de werkgroep Wijk voor Iedereen: Hoe blijft Middelland een wijk voor iedereen? Kenmerkend voor Middelland is de mix aan mensen, winkel, cafés en voorzieningen. Nu huis- en huurprijzen stijgen en de wijk steeds meer mensen met een stevig inkomen trekt, is de vraag en zorg urgent of mensen met een kleine beurs straks nog in Middelland kunnen blijven wonen. De werkgroep buigt zich over de vraag of en hoe bewoners invloed hebben op de woonkansen en leefomgeving van bewoners.

Verhalen uit Oostervant

Afgelopen jaar heeft Marie-Sarah verhalen opgehaald in het Oostervantkwartier. Lange verhalen in interviews die een inkijk geven op de beleving van verschillende buurtbewoners, maar ook korte verhaaltjes, wensen, tekeningen en quotes bij het Verhalenloket. Veel van haar werk vind je in ons expo-huisje, nu te zien op het Middellandplein. Lees hier een aantal van de verhalen en interviews:

Wat vindt de wijk van wonen in Middelland?

… bekijk het hier!

Plat dak? Dakwoning erop!

Bovenop de wijk Middelland breekt de strijd om het platte dak aan. Naast het gebruiken van de ruimte voor zonnepanelen en voor verkoelend en water-regulerend groen, kan je er ook een dakwoning op zetten. Of beter nog: Een combinatie daarvan. De fundering van het gebouw moet het natuurlijk wel toelaten en ook het bestemmingsplan moet de verdichting van en hoogte in de wijk toestaan. Maar wil je ruimte voor het bouwen van nieuwe duurzame en betaalbare woningen in de wijk, dan zijn er niet veel smaken. Grond is schaars. Je moet wel het dak op… 

Hieronder als bijlage een schets, van idee naar aanpak, die wij verder willen uitwerken. Aan jou de uitnodiging om hierover met ons mee te denken.

Doe je mee: wijkvooriedereen@gmail.com

Vacatures

  Op dit moment zijn er geen vacatures!

some image

Sociaal & Gezond

"Sociale veerkracht"

De programmalijn ‘een sociale en gezonde wijk’ is voortgekomen uit brede raadpleging onder wijkbewoners en is in 2019 tijdens themabijeenkomsten verder uitgediept. Centraal staat de sociale veerkracht van mensen en netwerken. Hoe kunnen we als bewoners meer voor elkaar betekenen? En hoe creëren we een gezonde leefomgeving waar iedereen van profiteert?

Downloads

  Geen downloads

Vacatures

  Op dit moment zijn er geen vacatures!

some image

Ondernemende wijk

"De toekomst van de winkelstraten vormgeven"

De werkgroep ondernemers behartigd de belangen van de ondernemers aan de Nieuwe Binnenweg en de Middellandstraat. Beide winkelstraten maken een constante ontwikkeling door. Wereldwijd heeft retail het zwaar en ondernemers hebben het steeds moeilijker om het hoofd boven water te houden. Diversiteit loopt terug en leegstand neemt toe. Om het tij te keren zoeken wij naar de verbindende en versterkende factoren. Dit doen wij o.a. middels het aanstellen en aansturen van wijkmanagers, maar ook zelf actief te zijn in de BIZ`en om de toekomst van de winkelstraten vorm te geven. Dit vergt openheid, samenwerking en overeenstemming. Met zowel de ondernemers achterban als de andere werkgroepen.

Downloads

  Geen downloads

Vacatures

  Op dit moment zijn er geen vacatures!

some image

Leefbare wijk

"Een schoon, heel en veilig Middelland"

Een leefbare wijk De werkgroep leefbaarheid ontwikkelde zich tussen 2015 en 2018 geleidelijk tot een stevig samenwerkingsverband met een aantal ambtelijke functionarissen, tien wijkbewoners en de wijkconciërge. De betrokken wijkbewoners heten buurtambassadeurs en zijn de oren en ogen van hun straat en buurt. De werkgroep heeft een schoon, heel en veilig Middelland als doel. Daarnaast zetten ze zich in om van Middelland de meeste kunstrijke wijk van Rotterdam te maken. Jos Roderkerken, wijkconciërge, jw.roderkerken@rotterdam.nl Fatima Ergin, gebiedsnetwerker, f.ergin@rotterdam.nl Buurtambassadeurs Middelland Aleidisstraat e.o., Peggy Chapman, sarapeggy@live.nl Beatrijsstraat e.o., Rob Overkamp, ram.overkamp@gmail.com Brancopark, Ruud Schûrmann via tjm.meijer@rotterdam.nl Jan Sonjéstraat e.o., Marsja Reijnhoudt, marsjare@gmail.com Volmarijnstraat e.o., Nelleke Anezoulakis, niknelk.anezou@kpnmail.nl Porcellistraat e.o., Sandra Bhaggoe, lielawatie22@yahoo.com Joh. de Vouplein, Mohammed El Yousoufi, mohamedelyoussoufi@yahoo.com De Vliegerstraat e.o., David Timmermans, timmermans.david@gmail.com

Downloads

  Geen downloads

Vacatures

  Op dit moment zijn er geen vacatures!

some image

Duurzaamheid

"Een Weerbaar Middelland"

Een Weerbaar Middelland is de doelstelling voor 2024; duurzaam, gezond, groen en sociaal. Projecten die gaan over klimaatadaptatie, vergroening, energietransitie én schone lucht zijn daarbij de aanjagers. Van 1000 regentonnen voor Middelland via een permanente dialoog met bewoners over duurzaamheid willen we Middelland in alle opzichten veel groener maken en meer ruimte creëren voor bewoners om zelf aan de slag te gaan. De projecten van Duurzaam Middelland zijn een uitnodiging aan bewoners, gemeente, huisvesters en overige partijen om te zorgen voor een gezonde en sociale wijk waar we zorgen voor een permanent ‘goed gesprek’ over duurzaamheid. En waar we aandacht geven aan elkaar en aan al het waardevols ‘dat wat er al is’. We laten zien hoe de vele impulsen gezamenlijk impact hebben! Meer bomen, groenere veilige straten, groene daken, Middellandse zonne-energie, 80% meer geveltuinen en alles bedacht, aangelegd en onderhouden door Middellanders. Morgen aan de slag?! Heb je een idee of wil je meedoen? info@duzammm.nl: Nienke Bouwhuis info@middellander.nl: Ruud Reutelingsperger Voor een aantrekkelijke gezonde leefomgeving!

Downloads

  Geen downloads

Vacatures

  Op dit moment zijn er geen vacatures!