some image

Wijk voor Iedereen

"Hoe blijft Middelland een wijk voor iedereen?"

De vraag die centraal staat binnen de werkgroep Wijk voor Iedereen: Hoe blijft Middelland een wijk voor iedereen? Kenmerkend voor Middelland is de mix aan mensen, winkel, cafés en voorzieningen. Nu huis- en huurprijzen stijgen en de wijk steeds meer mensen met een stevig inkomen trekt, is de vraag en zorg urgent of mensen met een kleine beurs straks nog in Middelland kunnen blijven wonen. De werkgroep buigt zich over de vraag of en hoe bewoners invloed hebben op de woonkansen en leefomgeving van bewoners.

Verhalen uit Oostervant

Afgelopen jaar heeft Marie-Sarah verhalen opgehaald in het Oostervantkwartier. Lange verhalen in interviews die een inkijk geven op de beleving van verschillende buurtbewoners, maar ook korte verhaaltjes, wensen, tekeningen en quotes bij het Verhalenloket. Veel van haar werk vind je in ons expo-huisje, nu te zien op het Middellandplein. Lees hier een aantal van de verhalen en interviews:

Wat vindt de wijk van wonen in Middelland?

… bekijk het hier!

Plat dak? Dakwoning erop!

Bovenop de wijk Middelland breekt de strijd om het platte dak aan. Naast het gebruiken van de ruimte voor zonnepanelen en voor verkoelend en water-regulerend groen, kan je er ook een dakwoning op zetten. Of beter nog: Een combinatie daarvan. De fundering van het gebouw moet het natuurlijk wel toelaten en ook het bestemmingsplan moet de verdichting van en hoogte in de wijk toestaan. Maar wil je ruimte voor het bouwen van nieuwe duurzame en betaalbare woningen in de wijk, dan zijn er niet veel smaken. Grond is schaars. Je moet wel het dak op… 

Hieronder als bijlage een schets, van idee naar aanpak, die wij verder willen uitwerken. Aan jou de uitnodiging om hierover met ons mee te denken.

Doe je mee: wijkvooriedereen@gmail.com

Vacatures

    Op dit moment zijn er geen vacatures!

Terug